Lovište lovačkog uduženja Kovin sastoji se od dva lovišta: južni Banat istok i južni Banat zapad. Lovište “Južni Banat-zapad ” se nalazi u srednjebanatskom lovnom područiju i se prostire na površinama šuma,zemljišta i voda dela  teritorije opštine Kovin,okrug Južnobanatski,APV, Republika Srbija. Lovište se nalazi na Južnom Banatu uz reku Dunav. U teritorijalno-političkom pogledu lovište “Južni Banat-zapad” pripada Južnobanatskom okrugu, nalazi se na delu teritorije opštine Kovin i obuhvata katastarske opštine Kovin i Bavaništa I i delove katastarskih opština Skorenovac i Pločica.

Tipovi Lovišta:Po konfiguraciji terena lovište “Južni Banat-zapad” je u celini ravničarski tip lovišta ( tipično ravničarsko lovište)   P≈18.606,00 ha. Lovište ,,južni Banat-istok”  prostire se na površini P≈ 26.000.00